Imprezy Słowacja

(2 atrakcje)
zdroj: https://www.facebook.com/staratrznica/photos/a.382215291853444/6661482860593291
Bratislava
Starú tržnicu nájdete na námestí SNP v Bratislave. Na tržnici sú pre Vás pripravené trhy, služby a kultúrne podujatia. Trhy sa konajú každú sobot...